Kategori: İç Denetim

Coso nedir ? Ne işe yarar ? Coso modeli iç kontrol yapısı nedir ? Coso Küpü ve Piramidi

Coso ortaya çıkışı: ABD’de 1973’te Watergate siyasi skandalı sonucunda kanun yapma ve düzenleyici yetkiye sahip kurumlar iç kontrole büyük önem vermişlerdir.”Yabancı Yolsuzluk Kanunu” olarak isimlendirebileceğimiz kanun çıkarılarak tüm kurumlarda uygulanmaya başlanmış bu sayede iç kontrolün etki alanı genişlemiştir.” Daha sonraki yıllarda ilgili kurumların çalışmaları sonucunda iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “iç kontrol bütünleşik sistemi” raporunu yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir.