Blog

Coso nedir ? Ne işe yarar ? Coso modeli iç kontrol yapısı nedir ? Coso Küpü ve Piramidi

Coso ortaya çıkışı: ABD’de 1973’te Watergate siyasi skandalı sonucunda kanun yapma ve düzenleyici yetkiye sahip kurumlar iç kontrole büyük önem vermişlerdir.”Yabancı Yolsuzluk Kanunu” olarak isimlendirebileceğimiz kanun çıkarılarak tüm kurumlarda uygulanmaya başlanmış bu sayede iç kontrolün etki alanı genişlemiştir.” Daha sonraki yıllarda ilgili kurumların çalışmaları sonucunda iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “iç kontrol bütünleşik sistemi” raporunu yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir.

Denetim raporunu zamanında yayınlamak için 5 strateji

Denetim raporunu zamanında yayınlamak için kanıtlanmış 5 strateji ​Yazar Lawrence Sawyer, simgeleşmiş kitabı Sawyer’ın İç Denetimi: Modern İç Denetim Uygulaması’nda “Rapor yazma sürecinden kaynaklanan sürtüşmeleri geçebilecek az sorun kaynağı vardır. En dahice analizler, en verimli denetim bulguları rapor yazma travması esnasında unutulur.” demiştir. Bu durum bundan daha doğru ifade edilemez diye düşünmüşümdür. Genç bir iç…

Etkili bir sunum için 3 yol

Sunumunuzda etki bırakacağınız 3 Yol İlk konuşmamı asla unutmayacağım. 1964 yılında, New York Cooperstown’da, General Electrics’te 29 yaşında bir proje yöneticisi olarak 300 üst düzey firma grubuna yeni plastik yatırımı sunmam istendi. Haftalar öncesinden,  söyleyeceğim her kelimeyi titizlikle yazdım ve neredeyse bin defa yüksek sesle okuyarak pratik yaptım. Kalabalık önündeki tecrübesizliğim bir yana, ömürlük kekemeliğimin…

Denetim raporunda söylenmemesi gereken 10 şey

Denetim raporunda söylenmemesi gereken 10 şey

Yedinci sınıf İngilizce öğretmenimin söylediği “Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir.” lafını hiç unutmam. Belli ki abartıyordu ama haklı olduğu bir nokta var ki: Nasıl söylediğimiz fark yaratabilir. İyi yazılmış bir denetim raporu eylem çağrısı olmalıdır, fakat kötü yazılmış bir rapor uygun olmayan bir eyleme ya da eylemsizliğe neden olabilir. Bazı durumlarda, zayıf rapor yazımı çalışma ilişkilerini bozabilir ya da aktif bir şekilde denetçinin itibarına zarar verebilir. Küçük şeyler birçok anlama gelebilir ve bazen bir tavsiyenin nasıl yazıldığı önerilerimizin nasıl algılandığını tümüyle değiştirebilir.

İşte bir denetim raporunda söylenmemesi gereken “top 10” liste